استاد شهريار

ar_29_shahriar3.jpg

دلم جواب بلی می دهد صلای ترا  

 صلا بزن که بجان می خرم بلای ترا/>

به زلف گوکه ازل تا ابد کشاکش تست />

نه ابتدای تو ديدم نه انتهای ترا/>

تو از دريچه دل می روی و می آيی

 ولی نمی شنود کس صدای پای ترا/>

خوشا طلاق تن و دلکشا تلاقی روح />

که داده با دل من وعده لقای ترا/>

هوای سير گل و ساز بلبلم دادی

 که بنگرم به گل و سرکنم شنای ترا/>

شبانيم هوس است و طواف کعبه طور/>

 مگر بگوش دلی بشنوم صدای ترا

يادش گرامی و روحش شاد/>

/ 1 نظر / 16 بازدید
يه منتظر...

هميشه ميگفت... آدم بزرگ ها زيادی احساس بزرگی ميکنند... تازه ميفهمم مشکلم چه بود....! زير باران بی چتر... مرد بارانی... علی علی