شب وسكوت

شب و سكوت ، دل و ستاره

همون گمشده ای كه دنبالش بودی .همون جا كه كسی چينی نازك تنهايی تو رو نميشكنه و اونجا میتونی صدا ثانيه ها رو بشنوی و صدای دلت ؛... صدای سخن عشق

شب ... باید حسش كنی ؛ ميتونی اولش رو با يه داستان کوتاه  از چوخوف شروع كنی و به روز گذشته فكر كنی كه چرا اون كار غلط رو كردی و به دلت بگی: فردا حتما جبرانش ميكنم

يا نه ميتونی بری سراغ راديو و چشماتو ببندی و ...

وبرات بگم از آسمون شب كه حتی تو تهران ما هم قشنگه...

پس مزاحمت نميشم برو با دلت وخدات ، تنهای تنهای تنها باش              Moon-light-falls-30x24                                      

/ 0 نظر / 13 بازدید