محراب علی

کوفه امشب نگران است علی                نگران کون و مکان است علی

ماسوی از ستم دشمن دین                   در غم و رنج و فغان است علی

مسجد کوفه مهیای عزاست                  کوفه در خواب گران است علی

چشم اطفال یتیم است براه                    بینوا را غم نان است علی

در خرابه پی درمان و غذا                    مرد اعمی نگران است علی

ابر ماتم همه جا خیمه زده                    سیل خون در جریان است علی

تو به خون غوطه ور و در غم تو              نوحه گر پیر و جوان است علی

یک جهان جانی و گویم به یقین                قتل تو قتل جهان است علی

در عزای تو رسول مدنی                     غرق ماتم به جنان است علی

شده ماتم زده زهرای بتول                    اشکش از دیده روان است علی

در بغل زانوی غم زینب تو                    زارو بی تاب و توان است علی

قامت سرو حسین و حسنت                    خم ز بیداد خسان است علی

راز جانسوز تو تا شام ابد                      در دل چاه نهان است علی

تا قیامت دل محراب نماز                       خون ازاین ظلم گران است علی

کرم و جود تو بر قاتل تو                       همه جا ورد زبان است علی

قلب عالم مگر افتاده ز  کار                    که فلک در هیجان است علی

بعد تو ای گهر بحر وجود                       عالمی را غم جان است علی

تا ابد نقش تو روشنگر حق                     در زمین است و زمان است علی

چون عیان وجه خدا در رخ توست                پس چه حاجت به بیان است علی

عاجز از مدح و رثایت به خدا                    قلم و لوح و بنان است علی

به ولای تو که مردانی را                       عشق تو روح و روان است علی

در رثای تو ای مونس جان                      مرغ جان مرثیه خوان است علی

/ 1 نظر / 24 بازدید
تیام عبدرضایی

ای هموطن. آیا دوست داری که در سایت یاهو, در قسمت سوال و جواب هایش بخش فارسی داشته باشد؟ مانند ملیت های دیگر,‌ما هم می توانیم با یکدیگر علم و دانش را رد و بدل کنیم. چگونه؟ هر کدام در این لینک نظرهای خود را بدهید, زیرا تقاضا کم است. http://suggestions.yahoo.com/detail/?prop=answers&fid=118773 از لطفت ممنونم هموطن