کنکور جوانمرد یابی!

فرض کنید بازی 1-1 مساوی است و به دلیل سن بالای بازیکنان و 10 نفره بودن تیم، تیمتان کم آورده است. بهترین راه برای حفظ نتیجه و نباختن چیست؟!

الف. با تمام قوا و جنگنده بازی کنیم و با توجه به اینکه بهترین دفاع حمله است به ساق پای مهاجمان حریف یورش ببریم!

ب. به گلر بگوییم هر وقت توپ را گرفت دو سه تا حرکت آکروباتیک هم انجام دهد و بدین ترتیب وقت را تلف نماید.

ج. گلر توپ را به اوت بیندازد و خودش را به مصدومیت بزند، در نتیجه بازیکنان حریف مجبورند برای رعایت بازی جوانمردانه توپ را به گلر بازگردانند. سپس از دوباره گلر می تواند توپ را به اوت بزند و باز خودش را روی زمین ولو کند و باز هم تیم حریف بایستی برای اینکه فیرپلی را رعایت کرده باشند توپ را به گلر بدهد و باز گلر ... و می شود اینقدر این حرکت را تکرار کرد که 5 دقیقه که سهل است، تمام 90 دقیقه ی بازی تلف شود!/ 5 نظر / 11 بازدید

آخریو پایم[گل]

ما نسل سومی ها

سلااااااااااااام خوفی؟ آخرین گزینه عند خندستااااااااااااااااا[خنده] تجربه هم شده نتیجه میــــــــــــــــده[قهقهه]

ما نسل سومی ها

سلاااااااااااام خوفی؟ آپیـــــــــــــــدم بدوووووووو بیااااااااااااااا[گل]

ما نسل سومی ها

سلاااااااااااام خوفی؟ آپیـــــــــــــــــدم بدووووووووو بیاااااااااااااااا[گل][مغرور]