ناشناس

من ته ريش دارم ، تو نداری يا مثلا من مانتو می پوشم تو چادر می زنی ولی اين مهم كه من و تو موقعيت اجتماعی و مذهبيمون مشخصِ

منو تو سر جای خودمونيم .01.gif

اما يه مساله ای هست...39.gif

اونی كه زير ابرواشو ور می داره وهر شب مياد برامون از خدا و پيغمبر حرف می زنه و می گه: من پيرو خط امامم ؛ من كه نيستم ،تو هم فكر نكنم باشی...

پس كيه؟؟؟!23.gif34.gif

                             AD_15_KOOLE_0.JPG

(اين رو دلم مونده بود ،بايد ميگفتم.از كسی هم خط نگرفتم )04.gif

/ 0 نظر / 19 بازدید